Връщане и замяна


Имате право да върнете поръчката в рамките на 14 календарни дни. При връщане стоките не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки, документация, трайни носители, да не бъде инсталирана операционна система, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват лицензационните стикери, както и компоненти от стоката.


Извадка от ЗЗП
На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;


Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Потребителят да е предоставил на СИЕЙЧ ТЕХ ЕООД покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура придружена от съответната стокова разписка.
В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати за негова сметка или предаде стоките обратно на СИЕЙЧ ТЕХ ЕООД не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на СИЕЙЧ ТЕХ ЕООД за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на СИЕЙЧ ТЕХ ЕООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.


Обобщена информация за вашите права в Европейския съюз може да прочетете на следната страница (външна препратка) или на страницата на българския орган за защита на потребителите - КЗП (външна препратка).


Моля, изпращайте върнатите стоки с куриерска фирма Еконт или куриер по ваш избор и попълнен формуляр, на адрес:
София, ул. 3011 №7 1324 София, жк Люлин-8, (бул. Панчо Владигеров, с/у "Булгаргаз")